Nutuk İçindekiler

ALTANIL

Yönetici
Yönetici
Mesajlar
221
Tepkime puanı
1
İÇİNDEKİLER


 1. Samsun'a Çıktığım Gün Genel Durum ve Görünüş
 2. Bunlara Karşı Düşünülen Kurtuluş Çareleri
 3. Milli Kuruluşlar, Siyasi Amaç ve Hedefleri
 4. Memleket İçinde ve İstanbul'da Milli Varlığa Düşman Kuruluşlar
 5. İngiliz Muhipleri Cemiyeti
 6. Amerikan Mandası İsteyenler
 7. Ordumuzun Durumu
 8. Müfettişlik Görevimin Geniş Yetkileri
 9. Genel durumun dar bir çerçeve içinden görünüşü
 10. Düşünülen kurtuluş çareleri
 11. Benim kararım
 12. YA İSTİKLAL, YA ÖLÜM
 13. Uygulamaları safhalara ayırmak ve basamak basamak ilerleyerek hedefe varmak
 14. Milli sır
 15. Ordu ile temas
 16. Yunan ordusunun Manisa ve Aydın çevresini işgali

 1. Milli Teşkilatın Kurulması ve Milletin Uyandırılması
 2. Mitingler, Milli Gösteriler
 3. Milli Gösterilerin Yankıları
 4. İstanbul'a Geri Çağrılışım
 5. Sivas'ta Genel Bir Milli Kongre Toplama Kararı
 6. Adını Saklayan Bir Tanıdığın Amasya'ya Gelmesi
 7. Rauf Bey ve Refet Beylerin Kararsızlığı
 8. İstanbul'da Bazı Kimselere Gönderdiğim Mektup
 9. Ali Kemal Bey'in Genelgesi
 10. Ali Kemal Bey ve Padişah
 11. Ali Galip Bey Sivas'ta
 12. Sıvas'a Hareket
 13. Erzurum'a Hareket
 14. Milli Gaye ile Ortaya Atılma Kararı
 15. Erzurum Kongresi Hazırlıkları
 16. Resmi Sıfat ve Yetkilerimi Bırakarak Vicdani Göreve Devam Etme Kararı
 17. Mersinli Cemal Paşa'nın İstanbul'a Gitmesi
 18. Komutayı Elden Bırakmama Emri
 19. Refet Bey'in 3'üncü Kolordu Komutanlığını Bırakması
 20. Hamit Bey'in İstanbul Hükümeti'nce Görevden Alınması
 21. Refet Bey'le Haberleşmeler
 22. Erzurumluların Yardımları
 23. Erzurum Kongresi
 24. Erzurum Kongresi'nin Bildirisi ve Kararları
 25. Erzurum Kongresi'nde Görülen Kararsızlıklar
 26. Karakol Cemiyeti
 27. Avrupa'dan Birşey Başarmadan Dönen Ferit Paşa'ya Çektiğim Telgraf
 28. Sivas Kongresi Hazırlıkları
 29. Sıvas Valisi'nin endişeleri
 30. Erzurum'dan ayrılma gereği
 31. Sıvas yolunda
 32. Sıvas Kongresi açılıyor
 33. Sıvas Kongresi'nin uğraştığı işler
 34. Amerikan mandası için propogandalar
 35. Manda meselesinin kongrede görüşülmesi
 36. Erzurum Kongresi hiçbir şekilde manda kabulü hakkında karar vermiş değildir
 37. Sıvas Kongresi'ni baltalama teşebbüsleri
 38. Ali Galip olayı
 39. Hainlerle işbirliği yapan Ferit Paşa Kabinesi'ne hücum
Nutuk - İstanbul Hükümeti İle İlişkiler
İstanbul'daki hükümetle ilişkiyi kesme kararı
Milletvekillerinin seçimi ile meşgul olunmaya başlanması
Memleketi başvurulacak bir yerden yoksun bırakmamak için
Yapılan itiraz ve eleştiriler
Kazım Karabekir Paşa'nın tavsiyeleri
Padişah'ın bildirisi
Halit Bey'in Trabzon ve çevresinde milli teşkilat kurmak için görevlendirilmesi
Kastamonu Valisi'nin İstanbul Hükümeti'nce değiştirilmesi ve bundan çıkan olay
Kastomonu da İstanbul'a karşı hareket ediyor
Ali Fuat Paşa Batı Anadolu Kuva-yı Milliye Komutanı
Konya Valisi Cemal Bey İstanbul'a kaçıyor ve Konya halkı da İstanbul'u tanımıyor
Refet Bey'in Yerinde Olmayan Bazı Teklifleri
General Harbrd hey'eti ve General'e verdiğim cevap
Abdulkerim Paşa'nın aracılıkları
Ferit Paşa Kabinesi çekilmelidir
Trabzon'dan gelen teklif
İlk Bozkır olayı ve İzmit Mutasarrıfının karşı koyması
Ferit Paşa'nın istifası
Ali Rıza Paşa Kabinesi
Ali Rıza Paşa Kabinesinde sezilen kararsızlık
Ali Rıza Kabinesi Milli Teşkilat ve Gayeleri soruyor
Yunus Nadi Bey'e arabuluculuk yaptırılıyor
Cemal Paşa, kabine adına milli iradeye aykırı hareketlerden kaçınılacağına söz veriyor
Kazım Karabekir Paşa'nın, benim hükümetin işlerine karışmam konusundaki düşüncesi
Kazım Karabekir Paşa'nın kendisi de hükümet işlerine karışmak istiyor
Padişah köleliği ile elde edilen iktidar makamı, iktidarsızlık örneğidir
Damat Şerif Paşa milleti zehirliyor
Tek kusurumuz
Ahmet İzzet Paşa'nın Öğütleri
Ali Rıza Paşa Cumhuriyet kurulacağını keşfediyor
Salih Paşa Hey'eti Temsiliye ile görüşmek için geliyor
Askeri Nigehban Cemiyeti
İşgali suçlamayan bir siyaset
Süngülerini milletin kalbine saplayan yabancıları misafir sayan bir Harbiye Nazırı
Milli teşkilat genişliyor ve güçleniyor
Meclisi Meb'usan'ın toplanacağı yer
Amasya Mülakatı
Sivas'ta bana karşı yapılan bir teşebbüs:Şeyh Recep olayı
Adapazarı dolaylarında kışkırtmalar
İstanbul'da Kuva-yı Milliye'ye karşı kışkırtmalar
Ali Rıza Paşa kabinesini tutma kararı
Barış Anlaşması'na kadar İstanbul'a ayak basmamamız ve millet vekili olmamamız tavsiyesi
Komutanların görüşlerini almak
Dört aykırı görüş ve aldığımız karar
Milletvekillerine verilen direktif
Ekim 1919'da önemli iç olaylar
Ali Rıza Paşa kabinesi görüşünde direniyor
Dahiliye Nazırı'nın memleket içine gönderdiği öğütçüler
Refet Paşa Salihli ve Aydın cephelerine komutan olarak gönderiliyor
Refet Paşa Demirci Efe'nin emrine giriyor
Dahiliye Nazırı'nın şüphe uyandıran davranışları
Ali Rıza Paşa Kabinesi Milli Teşkilat'ı düşman teşkilatla, bizi de Ali Kemal ve Sait Molla ile bir tutuyor
Dahiliye Nazırı Damat Ferit Paşa sürekli olarak milli birliği bozmakla, temsilcimiz olan Harbiye Nazırı Cemal Paşa da hükümetin yaptıklarını savunmakla meşgul
Sait Molla nasıl çalışıyordu
Mister Frew'a yazdığım mektup
Ali Rıza Paşa Kabinesi düşman iftira ve safsatalarına gerçekler diye inanıyor
Çürüksulu Mahmut Paşa'nın demeci
Nutuk - Millî Teşkilatın Yeniden Düzenlenmesi
Millî teşkilatın yeniden düzenlenmesi
Yahya Kaptan konusu
Vicdani görevlerimden biri
1919 sonbaharında karşılaştığımız diğer bazı olaylar
Ankara'ya geliş
Kazım Karabekir Paşa, Hey'et-i Temsiliye'nin Ankara'ya gitmesine taraftar değildi
Genel durumu yönetmek sorumluluğunu üzerine alanlar, en önemli hedefe ve en yakın tehlikeye elden geldiği kadar yakın bulunmadılar
Yeni milletvekilleri ile Ankara'da görüşme teşebbüsü
Bayburt'ta bir yalancı peygamber
Harbiye Nazırı Cemal Paşa genç komutanları başından uzaklaştırmak istiyor
Harbiye Nazırı Cemal Paşa, dediklerim yapılmazsa görevden çekilirim ve Millet Meclisi'nin açılması gerçekleşemeyecek bir hayal olur diyor
İtilaf Devletleri Fevkalade temsilcilerinin Ali Rıza Paşa Kabinesi'ne verdikleri ortak nota
İtilaf Devletleri'nin Karadeniz Başkomutanı, Osmanlı Devleti'nin Harbiye Nazırı'na doğrudan doğruya talimat ve emir vermektedir
İnsaf ve merhamet dilenmekle millet işleri, devlet işleri görülemez
Ankara halkı ile yakından tanışmak için verdiğim konferans
Ankara'ya gelen milletvekilleriyle yaptığım temaslar
Türk milletinin en belirgin istek ve inancı: Kurtuluş
Nutuk - Misak-ı Millî ve Gelişmeler
Misak-ı Millî hazırlanıyor
Milli ülkü ve milli teşkilatın kısa bir zamanda sağladığı şeref ve varlığı küçümseyenler
Ankara'da toplanma düşüncesi
Harbiye Nazırı Cemal Paşa'nın işten uzaklaştırılması teklifi karşısında Ali Rıza Paşa Kabinesi
Anadolu'da bulunan yabancı subayların tutklanması kararı
Meclis-i Meb'usan Başkanı seçilmem sakıncalı görülüyor
Hükümeti mutlaka düşürmek ve kesin mücadele durumuna geçmek gereği
Ali Rıza Paşa ve kabinesinin iç yüzü
Aldatıcı söz vermeler, ağır iftiralar
Milli bir kabine kurulmasının imkansızlığı
Kuva-yı Milliye'nin mücadeleye devamı konusunda kamuoyunun yoklanması
Olayların akışına ayak uyduramazdık
Akbaş Cephaneliği ve Köprülü Hamdi Bey
Anzavur'un milli cephelerimizi arkadan vurma teşebbüsü
Ali Rıza Paşa Kabinesi'nin istifası
Padişah işin gidiş ve durumuna göre birisini sadrazamlığa seçeceğim diyor
Beni hükümet işlerine karıştırmaktan menetmek isteyenler benden etkili tedbirler bekliyor
Salih Paşa sadrazam oluyor
Trakya'da Cafer Tayyar Bey'in tutuğu yanlış yol
Karakol Cemiyeti İstanbul'da teşkilatını genişletmeye çalışıyor
İstanbul'daki Kuva-yı Milliye Başkanları'nın tutuklanması hakkında Londra'dan gelen emir
İstanbul'un işgali
Manastır'lı Hamdi Efendi
İtilaf Kuvvetlerinin telgrafla memlekete yapmak istedikleri resmi tebliğ
Yabancı devletlere yaptığım protesto
Millete yayınladığım bildiri
Olağanüstü yetkiler taşıyan bir meclisin Ankara'da toplanma kararı
Celalettin Arif Bey'le görüş ayrılığı
Celalettin Arif Bey Meclis-i Meb'usan Başkanlığı'nı bırakmıyor
Seçimler sırasında bazı yerlerdeki büyük hükümet memurlarının çıkardığı güçlükler
Samsun'daki subaylar arasında sözde Padişah tarftarlığı varmış
Nutuk - Türkiye Büyük Millet Meclisi Toplanıyor
Türkiye Büyük Millet Meclisi toplanıyor
Türk milletinin takip etmesi gereken siyasi ilke: Millî Siyaset
Hükümetin kurulması
Millî hakimiyet temeline dayanan halk hükumeti: Cumhuriyet
Türkiye Büyük Millet Meclisi, Başkanlığı'na beni seçti
Bakanlar Kurulu'nun kurulması
Hıyanet-i Vataniye Kanunu ve İstiklal Mahkemeleri kurulması
Nutuk - İç İsyanlar Ve Doğu Cephesindeki Gelişmeler
İç isyanlar
Anzavur ve Düzce isyanları
Hilafet Ordusu
Yenihan, Yozgat ve Boğazlıyan isyanları
Güney sınırımızda geçen olaylar
Konya isyanı
Savaş cephelerinin durumu
İstanbul Ankara ile temas arıyor ve bu teması Nurettin Paşa sağlamaya çalışıyor
Nurettin Paşa Ankara'da
Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti'nin dışişleri konusunda verdiği ilk karar: Moskova'ya bir heyet gönderilmesi
Yunanlıların ilk genel taarruzu
Yunan taarruzu karşısında milli cephelerin bozulması üzerine Meclis'te şiddetli hücüm ve eleştiriler
Ciddi bir askerî teşkilat kurabilmek ve bunda başarı sağlayabilmek için zaman şarttır
Yeşilordu
Çerkez Ethem ve kardeşlerinin ilk defa dikkati çekmeye başlayan bazı tavır ve davranışları
Celalettin, Arif, Hüseyin Avni Beylerin Erzurum'a gidişi ve orada ortaya attıkları meseleler
Celalettin Arif Bey'in geniş yetkiyle Doğu illeri valiliğine atanması isteniyor
Celalettin Arif Bey kendi kendine Erzurum Vali Vekili oluyor
Doğu Cephesinde Ermenistan'a taarruz kararı verdiğimiz sırada Celalettin Arif Bey'in ültimatomu
Celalettin Arif Bey'in ültimatomu
Kahraman Erzurum halkının bana açtığı dost kucağını kötüye kullanabileceğine asla ihtimal veremedim
Doğu cephemizde Ermenilerle savaş başlıyor
Ordularımızın üstsubay ve subayları hakkında bilinen bir gerçek
Millî hükümetimizin yaptığı ilk antlaşma: Gümrü Antlaşması
Trakya'daki durum
Trakya'daki Kolordumuzun askerliğin gereklerini ve vatanseverlik namusunu yerine getirememesinin
tek sorumlusu Cafer Tayyar Paşa'dır
İkinci Konya isyanı
Ordudan fayda yoktur sözleri ve Batı Cephesi Komutanı'nın taarruz teklifi
Nutuk - Düzenli Orduya Geçme Kararı
Gediz taarruzu
Çerkez Ethem ve kardeşlerinin çıkardığı dedikodular
Meclis'te görülen aykırı eğilimler ve Nazım Bey'in İçişleri Bakanlığına seçilmesi karşısında benimsediğim tutum
Milletvekillerini seçerken çok dikkatli ve titiz olmalıdır
Ali Fuat Paşa'nın Moskova Büyükelçiliği'ne atanması ve cephenin ikiye ayrılması kararı
Sür'atle düzenli ordu ve büyük süvari birlikleri kurma ve düzensiz teşkilat fikir ve siyasetini yıkma kararı
Nutuk - İstanbul Hükümetinin Ankara İle Temas Arayışları
Görünüşte bizim için yumuşak sanılan bir politika ile, bizi içten yıkma teşebbüsü
İstanbul'da iktidar mevkiine getirilen Tevfik Paşa Kabinesi Ankara ile temas arıyor
Bilecik Görüşmesi kararlaştırılıyor
Ethem ve Tevfik kardeşlerin muhalefete geçmesi
Tevfik Cephe Komutanı'nı tanımıyor
Ethem ve Tevfik kardeşlerle kendileri gibi düşünen bazı arkadaşlarının milli hükümete isyanı
Bilecik Görüşmesi
İzzet ve Salih Paşalar Ankara'da
Nutuk - Batı Cephesindeki Gelişmeler Ve Birinci İnönü Zaferi
Ethem ve kardeşleri zaman kazanmak için bizi yanıltmaya çalışıyorlardı
Çerkez Ethem hükümetin kanunlarını tanımıyor
Demirci Efe de harekete geçiyor
Reşit orduyu yanıltmaya çalışıyor
Çerkez Ethem'e bir nasihat heyeti gönderiliyor
Asi Ethem ve kardeşlerine karşı fiili harekata geçilmesini emrettim
Ethem ve kardeşleri kuvvetleriyle birlikte düşman saflarında müstehak oldukları yeri aldılar
Birinci İnönü Zaferi
Düşmanla işbirliği yapan Manisa Milletvekili Reşit Bey'in milletvekilliğinin kaldırılması kararı
Ethem ve Kardeşleri canlarını Refet Paşa'ya borçludur
İzzet ve Salih Paşalar Ankara'dan memnun görünmüyorlar, ille payitahta gitmek istiyorlardı
Sadrazam Tevfik Paşa benimle temas kuruyor
Tevfik Paşa'ya verdiğim resmi ve özel cevaplar
Tevfik Paşa ve arkadaşları Anadolu'yu İstanbul Hükümeti'ne bağlamaya çalışıyorlar
Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun temel maddelerini Tevfik Paşa'ya bildirdim
İlk Teşkilat-ı Esasiye Kanunumuzun tarihçesi
Hilafet ve Saltanat konuları üzerine Türkiye Büyük Meclisi'nde yaptığım açıklamalar
Nutuk - Londra Konferansı ve İkinci İnönü Zaferi
Londra Konferansı'na katılacak olan delegeler doğrudan doğruya milli iradeyi temsil eden Büyük Millet Meclisi'nce seçilmelidir
Tevfik Paşa yeminle bağlı olduğu Kanun-ı Esasi'ye sadakatten ayrılamıyor
Osmanlı devlet adamlarının belirgin özellikleri
Tevfik Paşa'nın teklifleri karşısında Büyük Millet Meclisi'nin kararı
Londra Konferansı'na katılmamız
Delegeler daha yolda iken başlayan Yunan taarruzu
İkinci İnönü Zaferi ve İsmet Paşa'nın Metristepe'de gördüğü durum
Güney Cephesi'ndeki harekat
Yunan ordusunun genel taarruz planında pek göze çarpan bir yanılma
Refet Paşa kendisi yenildiği halde düşmanı yenilmiş sayıyordu
Refet Paşa Türk ordusuna Başkomutan olmak istiyordu
Londra Konferansı'ndan dönen Dışişleri Bakanı Bekir Sami Bey'in imzaladığı sözleşmeler
Bekir Sami ne olursa olsun barış yapmak istiyordu
Mecliste belirmeye başlayan siyasi gruplar
Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubu'nun kurulması
Hoca Raif Efendi "Muhafaza-i Mukaddesat Cemiyeti" kuruyor
Kazım Karabekir Paşa, devlet şeklinde tarihi değişiklikler yapılacağı zaman askerî ve sivildevlet adamlarının
gereği gibi görüşleri alınmalıdır
İzzet ve Salih Paşa'ların İstanbul'da siyasal görev almayacaklarına söz vermelerine üzerine, İstanbul'a dönmelerine izin verildi
İzzet ve Salih Paşalar sözlerinde durmadılar
Ahmet İzzet Paşa Türk Milletine hizmet etmeyi Vahdettin'in hizmetinde olmaya tercih edemedi
Aziz milletime tavsiyem
Nutuk - Sakarya Meydan Muharebesi Ve Müteakip Gelişmeler
Sakarya Meydan Muhaberesi
Ordunun başına geçmemi isteyenler
Başkomutanlığı kabul ediyorum
Başkomutanlığıma yapılan itirazlar
Başkomutanlığı fiili olarak üzerime aldım
Milli vergiler emri
Cephe karargâhına hareket
Savunma hattı yoktur, savunma sathı vardır
Bütün Türk Milletini cephede bulunan ordu kadar, duygu, düşünce ve hareket bakımından savaşla ilgilendirmeliyim
Büyük Millet Meclisi'nce bana "Mareşal" rütbesiyle "Gazi" ünvanının verilmesi
Fransız hükümeti ile yapılan görüşmeler ve Ankara Anlaşması
Pontus meselesi
Anadolu ortasında yeniden çıkan birtakım iç isyanlar
Merkez Ordusu'nun kurulması ve Nurettin Paşa'nın Komutanlığa getirilmesi
Malta'dan yeni dönen Bayındırlık Bakanı Rauf Bey'le Kara VAsıf Bey güdülen askerî siyaseti öğrenmek istiyorlardı
Benim şahsen Ankara'dan uzaklaşmam isteniyordu
İkinci Grup kuruluyor
Ordu saflarına kadar yayılan bozgunculuk telkinleri
Ordumuzun kararı taarruzdur
Yeterince hazırlanmış olması gereken üç vasıta, iç ve dış cephelerimiz
Doğu Cephesi Komutanı'nın bir görüşü
Çeşitli devletlerle yapılan resmi ve özel temaslar
Dünya önünde vereceğimiz imtihana hazırlanırken
22 Mart 1922 tarihli ateşkes anlaşması teklifi
Ateşkes anlaşması teklifine cevap vermeye hazırlanırken alınan barış teklifi
Başkomutanlık Kanunu'nun tarihçesi
Memleketin yüksek çıkarları uğruna Başkomutanlık görevime devam kararı verdim
Ordunun kıpırdanamayacağını iddia eden bir gafili alkışlayanlar
Ordunun maddi ve manevi gücü, milli gayeyi tam bir güvenle gerçekleştirecek düzeye yükselmişti
Muhalif grubun Meclis'teki faaliyeti
Rauf Bey Bakanlar Kurulu Başkanı oldu
Nutuk - Büyük Taarruz Ve Başkomutanlık Savaşı ve Mudanya Konferansı
Taarruz kararı
1'inci Ordu Komutanı Ali İhsan Paşa'nın yarattığı durum
Taarruz planımızın ana çizgileri
Taarruza hazırlık emri
26 Ağustos 1922 taarruz emri
Başkomutan savaşı
Ateşkes teklifi
Ordularımız İzmir rıhtımında ilk verdiğim hedefe, Akdeniz'e ulaştılar
İtilaf Devletlerinin 23 Eylül 1922 tarihli ateşkes teklifi
Mudanya Konferansı
Nutuk - Lozan Barış Konferansı Ve Saltanatın Kaldırılmasına İlişkin Gelişmeler , Hilafet Meselesi

Barış Konferansı'na göndereceğimiz delegeler
İsmet Paşa'nın Dışişleri Bakanlığı'na ve Delegeler Hey'eti Başkanlığına seçilmesi
Lozan (Lausanne) Barış Konferansı'na davet
Saltanatın kaldırılması
Rauf Bey'in Saltanat ve Hilafet konusundaki düşüncesi
Meclis'te Saltanatın kaldırılması görüşülürken Rauf Bey'e verdiğim rol
Lozan Barış Konferansı'na Tevfik Paşa ve arkadaşları da katılmak istiyordu
Çıkarlarını kirli bir tahtın çürümüş, çökmüş ayaklarına sarılmakta bulanlar
Osmanlı Saltanatı'nın kaldırılması kararının verildiği gün, Teşkilat-ı Esasiye, Şer'iye ve Adliye komisyonlarının ortak toplantısı
Karma Komisyon'a anlattığım gerçek
Osmanlı Saltanatı'nın yıkılış ve göçüş merasiminin son safhası
Hain Vahdettin bir İngiliz harp gemisiyle İstanbul'dan kaçıyor
Asil bir milleti utanılıcak bir duruma düşüren sefil
Abdülmecit Efendi'nin Büyük Millet Meclisi'nce Halife seçilmesi
Abdülmecit Efendi, babasının adı dolayısıyla da olsa "Han" ünvanından vazgeçemiyor
Halife olacak zatın sıfat ve yetkisi ne olacaktı
Türk halkı kayıtsız ve şartsız hakimiyetine sahiptir
Lozan Barış Konferansı
Osmanlı Devleti'nin dünya gözünde hiçbir değeri kalmamıştı
Halkın içinde bulunduğu psikolojiyi, düşünce eğilimlerini bir daha incelemek için halkla yakından temasa geçmek
Milli Hakimiyet ile Hilafet makamının durumları ve ilişkileri
Halife olan zatı ümitlendirecek bağlılık gösterileri
Din oyunu aktörleri Halife'yi bütün İslam dünyasına hükümdar yapmak istiyorlardı
Hilafet konusunda halkın şüphe ve endişesini gidermek için yaptığım açıklamalar
Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nda düğüm noktaları
Nutuk - Halk Partisinin Kuruluş Çalışmaları , Lozan Barış Antlaşması Ve Müteakip Gelişmeler

Halk Partisi'ni kurma teşebbüsü
Dokuz ilke ve partimizin ilk programı
Lozan Konferansı görüşmeleri kesildi
Lozan konferansı görüşmeleri üzerinde mecliste şiddetli tartışmalar
Meclis'teki muhaliflerin çeşitli saldırı hareketleri
Beni vatandaşlık hakkından mahrum etmek teklifi üzerine Mecliste yaptığım konuşma
Teklif edilen maddedeki şartlar neden bende yoktu
Milletin bana karşı gösterdiği sevgi ve güvenin samimi ifadeleri
Yeniden seçim yapılması kararı
Lozan Konferansı'nın ikinci safhası ve yeni seçimlerde milletin gösterdiği uyanıklık
Nurettin Paşa'nın bağımsız milletvekili olma teşebbüsü ve yayınladığı hal tercümesi
Nurettin Paşa'nın ve babası Mareşal İbrahim Paşa'nın Meşrutiyet inkılabında nasıl ve ne dereceye kadar rol
oynadıkları konusundaki hatıralarım
Hal tercümesi broşürüne göre Nurettin Paşa'nın Meşrutiyet'in ilanından sonra gördüğü hizmetler
Irak seferinde Nurettin Paşa
Büyük Taarruz'da Nurettin Paşa savaş meydanını dürbünle seyretmeyi tercih ediyordu
Hal tercümesi broşürüne göre Nurettin Paşa'nın İstanbul'da ve anadolu'da gördüğü önemli işler nelerdi
Nurettin Paşa, zaferden pay almaya en az hakkı olanlardan biridir
Nurettin Paşa'yi ve ordusunu bizzat takip etmek ve yönetmek zorunda kaldım
Millet ve tarih ünvan vermekte o kadar cömert değildir
Lozan Barış Antlaşması
Mondros Ateşkes Anlaşmasından sonra Türkiye'ye yapılan dört barış teklifi arasında bir karşılaştırma
Türk Delegeler Hey'eti Başkanı İsmet Paşa ile Hükümet Başkanı Rauf Bey arasında çıkan anlaşmazlık
İsmet Paşa'da, Hükümet Başkanı Rauf Bey'e karşı güvensizlik duygusu başlamıştı
Yunanlılardan istenen savaş tazminatından dolayı İsmet Paşa ile Hükümet arasında çıkan görüş ayrılığı ve gerginlik
Ben, İsmet Paşa'nın görüşünü benimsedim
Meseleyi çözüme bağlamak için bir tarafa hak vererek öbür tarafı susturma yolunu tutmadım
Kuponlar ve imtiyazlarla ilgili yazışmalar iki tarafı yeniden sinirlendirdi
Rauf Bey'in aradaki görüş ayrılığını, kendisi ile İsmet Paşa arasında başlı başına bir mesele sayması doğru değildir
Rauf Bey, görüşmeleri bitirip barışı hazırlayan İsmet Paşa'nın sonuçla ilgili olarak Hükümet'in görüşünü soran
telgrafına cevap vermemişti
İsmet Paşa'ya barış antlaşması imzalamasını bildirdim
İsmet Paşa'nın çektiği ızdırap
Lozan Barış ANtlaşmasını hazırlayan ve imzalayanlara teşekkür ve kendilerini kutlama
Rauf Bey kutlamak istemiyor
Rauf Bey'in yazdığı ve yazdırdığı telgraf
Rauf Bey, Lozan Antlaşması'nı yapan İsmet Paşa'yı kutlama vesilesiyle Mondros Ateşkes Anlaşması'nı yapan
kendisini savunmaya çalışıyor
Rauf Bey zaferler kazanmış ordunun başında Lozan'a giden zata zaferden zafere yürüyen ordunun hikayesini anlatıyor
Rauf Bey, İsmet Paşa ile karşı karşıya gelemem, onun karşılamasında bulunamam diyor
Rauf Bey, Devlet Başkanlığı makamının güçlendirilmesini teklif ederken ne düşünüyordu
Memlekete ve millete kimler hizmet ederse havari onlardır
Rauf Bey'in Hükümet Başkanlığı'ndan, Ali Fuat Paşa'nın Büyük Millet Meclisi İkinci Başkanlığı'ndan çekilmeleri
Yeni Türkiye Devleti'nin başkenti: Ankara
Meclis'te Fethi Bey'in başkanlığındaki Hükümet'e ve Fethi Bey'in şahsına karşı sataşmalar ve tenkitler başladı
Uygulanması için sırasını beklediğim bir düşüncenin uygulanma zamanı gelmişti
Fethi Bey'in Başkanlığındaki hükümet istifa ediyor
Hükümet listeleri ve Hükümet Başkanlığı'na seçileceği tahmin edilen kimseler
Milli hakimiyetimizi herşeye ve herkese karşı koruyalım diyen zat
Parti Yönetim Kurulu da kesin bir hükümet listesi hazırlayamadı
Nutuk - Cumhuriyetin İlanı
Cumhuriyet'in ilanı kararını nerede ve kimlere söyledim
Cumhuriyet'in ilanı ile ilgili kanun tasarısını İsmet Paşa'yla birlikte hazırladık
29 Ekim 1923 günü Halk Partisi'nde yapılan görüşmeler
Ben Genel Başkan olarak meselenin çözümüne memur edildim
28/29 Ekim gecesi hazırladığım kanun müsveddesini teklif ettim
Hükümetimizin şekli mutlaka Cumhuriyet olacaktır
Teklifim Parti Grubu'nda ve hemen arkasında Meclis'te görüşüldü ve "Yaşasın Cumhuriyet" sesleri arasında kabul edildi
Türkiye Cumhurbaşkanlığı'na Türkiye Büyük Millet Meclisi oybirliği ile beni seçti
Cumhuriyet'in ilanı üzerine milletin duyduğu genel ve samimi sevince katılmaktan çekinenler
Rauf Bey'in Cumhuriyet'in ilanı dolayısıyla iki İstanbul gazetesine verdiği demeç
İstanbul halkının temsilcileri Cumhuriyet'in ilanını nasıl karşılamışlardı
Cumhuriyet'in ilanıyla boşa çıkan ümitler
Cumhuriyet'in ilanı üzerine Halife'ye yaptırılmak istenen rol ve Halife lehine yapılan yayınlar
Rauf Bey'in Anakara'ya gelerek birtakım propagandalarla, arkadaşları ve Parti'yi bize karşı kışkırtmaya koyulması
Rauf Bey'in sahneye koymak istediği oyunu farkedenler tarafından bir parti toplantısında kendisinin imtihana çekilmesi
Kazım Paşa'ya "Cumhuriyet'in ilanına engel olabilirsen memlekete büyük hizmet etmiş olursun" diyen Rauf Bey
asla cumhuriyetçi olamaz
Saltanat devrinden Cumhuriyet devrine geçiş dönemi ve bu dönemde iki ayrı görüşün çarpışması
İsmet Paşa'nın Meclis'te Rauf Bey'e verdiği cevaplar
Nutuk - Hilafetin Kaldırılması
Hilafeti kaldırmanın zamanı da gelmişti
Hilafet'in, Şer'iye ve Efkav Vekaleti'nin kaldırılması ve öğretimin birleştirilmesi kararı
Hilafet makamının korunmasında dini ve siyasi mefaat ve zaruret bulunduğunu zannedenlere verdiğim cevap
Nutuk - Cumhuriyete Karşı İç Muhalefet , Paşalar Mücadelesi Ve Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası Olayı

Başarısızlığa uğratılan büyük bir komplo
Komploya karşı aldığımız tedbirler
Komplo düzenleyenlerin Meclis'e ve kamuoyuna karşı ordu ile yapmak istedikleri blöf ortaya çıktı
Kazım Karabekir Paşa'yı bir an önce Meclis'e sokmakta acele edenler yaptığımız işlemi bozmaya çalışıyorlardı
Hükümet açıktan açığa ve karşı karşıya çarpışmayı kabul etti
Cumhuriyet sözünü söylemeye Rauf Bey'in dili varmıyordu
Meclis'te yapılan görüşmelerin muhalif basındaki yankıları
Meclis'teki gensoru görüşmelerinin son günü
Rıza Nur Bey'in Arnavutları Türklüğe karşı ayaklandırmaya çalışanlardan biri olduğu anlaşıldı
Büyük Millet Meclisi'nin İsmet Paşa Kabinesi'ne güven oyu vermesi muhalif kalem sahiplerine daha neler yazdırdı
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve en hain kafaların eseri olan programı
Cumhuriyet düşmanlarının son alçakca teşebbüsleri
Memlekette huzur ve güvenliği sağlamak için uygulanan olağanüstü tedbirlerin iyi sonuçları
TÜRK GENÇLİĞİNE BIRAKTIĞIM EMANET
Haritalar

 
Üst Alt