Nutuk İçindekiler

ALTANIL

Yönetici
Yönetici
Mesajlar
408
Tepkime puanı
1
İÇİNDEKİLER


 1. Samsun'a Çıktığım Gün Genel Durum ve Görünüş
 2. Bunlara Karşı Düşünülen Kurtuluş Çareleri
 3. Milli Kuruluşlar, Siyasi Amaç ve Hedefleri
 4. Memleket İçinde ve İstanbul'da Milli Varlığa Düşman Kuruluşlar
 5. İngiliz Muhipleri Cemiyeti
 6. Amerikan Mandası İsteyenler
 7. Ordumuzun Durumu
 8. Müfettişlik Görevimin Geniş Yetkileri
 9. Genel durumun dar bir çerçeve içinden görünüşü
 10. Düşünülen kurtuluş çareleri
 11. Benim kararım
 12. YA İSTİKLAL, YA ÖLÜM
 13. Uygulamaları safhalara ayırmak ve basamak basamak ilerleyerek hedefe varmak
 14. Milli sır
 15. Ordu ile temas
 16. Yunan ordusunun Manisa ve Aydın çevresini işgali

 1. Milli Teşkilatın Kurulması ve Milletin Uyandırılması
 2. Mitingler, Milli Gösteriler
 3. Milli Gösterilerin Yankıları
 4. İstanbul'a Geri Çağrılışım
 5. Sivas'ta Genel Bir Milli Kongre Toplama Kararı
 6. Adını Saklayan Bir Tanıdığın Amasya'ya Gelmesi
 7. Rauf Bey ve Refet Beylerin Kararsızlığı
 8. İstanbul'da Bazı Kimselere Gönderdiğim Mektup
 9. Ali Kemal Bey'in Genelgesi
 10. Ali Kemal Bey ve Padişah
 11. Ali Galip Bey Sivas'ta
 12. Sıvas'a Hareket
 13. Erzurum'a Hareket
 14. Milli Gaye ile Ortaya Atılma Kararı
 15. Erzurum Kongresi Hazırlıkları
 16. Resmi Sıfat ve Yetkilerimi Bırakarak Vicdani Göreve Devam Etme Kararı
 17. Mersinli Cemal Paşa'nın İstanbul'a Gitmesi
 18. Komutayı Elden Bırakmama Emri
 19. Refet Bey'in 3'üncü Kolordu Komutanlığını Bırakması
 20. Hamit Bey'in İstanbul Hükümeti'nce Görevden Alınması
 21. Refet Bey'le Haberleşmeler
 22. Erzurumluların Yardımları
 23. Erzurum Kongresi
 24. Erzurum Kongresi'nin Bildirisi ve Kararları
 25. Erzurum Kongresi'nde Görülen Kararsızlıklar
 26. Karakol Cemiyeti
 27. Avrupa'dan Birşey Başarmadan Dönen Ferit Paşa'ya Çektiğim Telgraf
 28. Sivas Kongresi Hazırlıkları
 29. Sivas Valisi'nin Endişeleri
 30. Erzurum'dan Ayrılma Gereği
 31. Sivas Yolunda
 32. Sivas Kongresi Açılıyor
 33. Sivas Kongresi'nin Uğraştığı İşler
 34. Amerikan Mandası İçin Propagandalar
 35. Manda Meselesinin Kongrede Görüşülmesi
 36. Erzurum Kongresi Hiçbir Şekilde Manda Kabulü Hakkında Karar Vermiş Değildir
 37. Sivas Kongresi'ni Baltalama Teşebbüsleri
 38. Ali Galip Olayı
 39. Hainlerle İşbirliği Yapan Ferit Paşa Kabinesi'ne Hücum
 1. İstanbul'daki hükümetle ilişkiyi kesme kararı
 2. Milletvekillerinin seçimi ile meşgul olunmaya başlanması
 3. Memleketi başvurulacak bir yerden yoksun bırakmamak için
 4. Yapılan itiraz ve eleştiriler
 5. Kazım Karabekir Paşa'nın tavsiyeleri
 6. Padişah'ın bildirisi
 7. Halit Bey'in Trabzon ve çevresinde milli teşkilat kurmak için görevlendirilmesi
 8. Kastamonu Valisi'nin İstanbul Hükümeti'nce değiştirilmesi ve bundan çıkan olay
 9. Kastomonu'da İstanbul'a karşı hareket ediyor
 10. Ali Fuat Paşa Batı Anadolu Kuva-yı Milliye Komutanı
 11. Konya Valisi Cemal Bey İstanbul'a kaçıyor ve Konya halkı da İstanbul'u tanımıyor
 12. Refet Bey'in Yerinde Olmayan Bazı Teklifleri
 13. General Harbrd hey'eti ve General'e verdiğim cevap
 14. Abdulkerim Paşa'nın aracılıkları
 15. Ferit Paşa Kabinesi çekilmelidir
 16. Trabzon'dan gelen teklif
 17. İlk Bozkır olayı ve İzmit Mutasarrıfının karşı koyması
 18. Ferit Paşa'nın istifası
 19. Ali Rıza Paşa Kabinesi
 20. Ali Rıza Paşa Kabinesinde sezilen kararsızlık
 21. Ali Rıza Kabinesi Milli Teşkilat ve Gayeleri soruyor
 22. Yunus Nadi Bey'e arabuluculuk yaptırılıyor
 23. Cemal Paşa, kabine adına milli iradeye aykırı hareketlerden kaçınılacağına söz veriyor
 24. Kazım Karabekir Paşa'nın, benim hükümetin işlerine karışmam konusundaki düşüncesi
 25. Kazım Karabekir Paşa'nın kendisi de hükümet işlerine karışmak istiyor
 26. Padişah köleliği ile elde edilen iktidar makamı, iktidarsızlık örneğidir
 27. Damat Şerif Paşa milleti zehirliyor
 28. Tek kusurumuz
 29. Ahmet İzzet Paşa'nın Öğütleri
 30. Ali Rıza Paşa Cumhuriyet kurulacağını keşfediyor
 31. Salih Paşa Hey'eti Temsiliye ile görüşmek için geliyor
 32. Askeri Nigehban Cemiyeti
 33. İşgali suçlamayan bir siyaset
 34. Süngülerini milletin kalbine saplayan yabancıları misafir sayan bir Harbiye Nazırı
 35. Milli teşkilat genişliyor ve güçleniyor
 36. Meclisi Meb'usan'ın toplanacağı yer
 37. Amasya Mülakatı
 38. Sivas'ta bana karşı yapılan bir teşebbüs:Şeyh Recep olayı
 39. Adapazarı dolaylarında kışkırtmalar
 40. İstanbul'da Kuva-yı Milliye'ye karşı kışkırtmalar
 41. Ali Rıza Paşa kabinesini tutma kararı
 42. Barış Anlaşması'na kadar İstanbul'a ayak basmamamız ve millet vekili olmamamız tavsiyesi
 43. Komutanların görüşlerini almak
 44. Dört aykırı görüş ve aldığımız karar
 45. Milletvekillerine verilen direktif
 46. Ekim 1919'da önemli iç olaylar
 47. Ali Rıza Paşa kabinesi görüşünde direniyor
 48. Dahiliye Nazırı'nın memleket içine gönderdiği öğütçüler
 49. Refet Paşa Salihli ve Aydın cephelerine komutan olarak gönderiliyor
 50. Refet Paşa Demirci Efe'nin emrine giriyor
 51. Dahiliye Nazırı'nın şüphe uyandıran davranışları
 52. Ali Rıza Paşa Kabinesi Milli Teşkilat'ı düşman teşkilatla, bizi de Ali Kemal ve Sait Molla ile bir tutuyor
 53. Dahiliye Nazırı Damat Ferit Paşa sürekli olarak milli birliği bozmakla, temsilcimiz olan Harbiye Nazırı Cemal Paşa da hükümetin yaptıklarını savunmakla meşgul
 54. Sait Molla nasıl çalışıyordu
 55. Mister Frew'a yazdığım mektup
 56. Ali Rıza Paşa Kabinesi düşman iftira ve safsatalarına gerçekler diye inanıyor
 57. Çürüksulu Mahmut Paşa'nın demeci

 1. Millî teşkilatın yeniden düzenlenmesi
 2. Yahya Kaptan konusu
 3. Vicdani görevlerimden biri
 4. 1919 sonbaharında karşılaştığımız diğer bazı olaylar
 5. Ankara'ya geliş
 6. Kazım Karabekir Paşa, Hey'et-i Temsiliye'nin Ankara'ya gitmesine taraftar değildi
 7. Genel durumu yönetmek sorumluluğunu üzerine alanlar, en önemli hedefe ve en yakın tehlikeye elden geldiği kadar yakın bulunmadılar
 8. Yeni milletvekilleri ile Ankara'da görüşme teşebbüsü
 9. Bayburt'ta bir yalancı peygamber
 10. Harbiye Nazırı Cemal Paşa genç komutanları başından uzaklaştırmak istiyor
 11. Harbiye Nazırı Cemal Paşa, dediklerim yapılmazsa görevden çekilirim ve Millet Meclisi'nin açılması gerçekleşemeyecek bir hayal olur diyor
 12. İtilaf Devletleri Fevkalade temsilcilerinin Ali Rıza Paşa Kabinesi'ne verdikleri ortak nota
 13. İtilaf Devletleri'nin Karadeniz Başkomutanı, Osmanlı Devleti'nin Harbiye Nazırı'na doğrudan doğruya talimat ve emir vermektedir
 14. İnsaf ve merhamet dilenmekle millet işleri, devlet işleri görülemez
 15. Ankara halkı ile yakından tanışmak için verdiğim konferans
 16. Ankara'ya gelen milletvekilleriyle yaptığım temaslar
 17. Türk milletinin en belirgin istek ve inancı: Kurtuluş
 1. Misak-ı Millî hazırlanıyor
 2. Milli ülkü ve milli teşkilatın kısa bir zamanda sağladığı şeref ve varlığı küçümseyenler
 3. Ankara'da toplanma düşüncesi
 4. Harbiye Nazırı Cemal Paşa'nın işten uzaklaştırılması teklifi karşısında Ali Rıza Paşa Kabinesi
 5. Anadolu'da bulunan yabancı subayların tutklanması kararı
 6. Meclis-i Meb'usan Başkanı seçilmem sakıncalı görülüyor
 7. Hükümeti mutlaka düşürmek ve kesin mücadele durumuna geçmek gereği
 8. Ali Rıza Paşa ve kabinesinin iç yüzü
 9. Aldatıcı söz vermeler, ağır iftiralar
 10. Milli bir kabine kurulmasının imkansızlığı
 11. Kuva-yı Milliye'nin mücadeleye devamı konusunda kamuoyunun yoklanması
 12. Olayların akışına ayak uyduramazdık
 13. Akbaş Cephaneliği ve Köprülü Hamdi Bey
 14. Anzavur'un milli cephelerimizi arkadan vurma teşebbüsü
 15. Ali Rıza Paşa Kabinesi'nin istifası
 16. Padişah işin gidiş ve durumuna göre birisini sadrazamlığa seçeceğim diyor
 17. Beni hükümet işlerine karıştırmaktan menetmek isteyenler benden etkili tedbirler bekliyor
 18. Salih Paşa sadrazam oluyor
 19. Trakya'da Cafer Tayyar Bey'in tutuğu yanlış yol
 20. Karakol Cemiyeti İstanbul'da teşkilatını genişletmeye çalışıyor
 21. İstanbul'daki Kuva-yı Milliye Başkanları'nın tutuklanması hakkında Londra'dan gelen emir
 22. İstanbul'un işgali
 23. Manastır'lı Hamdi Efendi
 24. İtilaf Kuvvetlerinin telgrafla memlekete yapmak istedikleri resmi tebliğ
 25. Yabancı devletlere yaptığım protesto
 26. Millete yayınladığım bildiri
 27. Olağanüstü yetkiler taşıyan bir meclisin Ankara'da toplanma kararı
 28. Celalettin Arif Bey'le görüş ayrılığı
 29. Celalettin Arif Bey Meclis-i Meb'usan Başkanlığı'nı bırakmıyor
 30. Seçimler sırasında bazı yerlerdeki büyük hükümet memurlarının çıkardığı güçlükler
 31. Samsun'daki subaylar arasında sözde Padişah tarftarlığı varmış
 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi toplanıyor
 2. Türk milletinin takip etmesi gereken siyasi ilke: Millî Siyaset
 3. Hükümetin kurulması
 4. Millî hakimiyet temeline dayanan halk hükumeti: Cumhuriyet
 5. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Başkanlığı'na beni seçti
 6. Bakanlar Kurulu'nun kurulması
 7. Hıyanet-i Vataniye Kanunu ve İstiklal Mahkemeleri kurulması
 1. İç isyanlar
 2. Anzavur ve Düzce isyanları
 3. Hilafet Ordusu
 4. Yenihan, Yozgat ve Boğazlıyan isyanları
 5. Güney sınırımızda geçen olaylar
 6. Konya isyanı
 7. Savaş cephelerinin durumu
 8. İstanbul Ankara ile temas arıyor ve bu teması Nurettin Paşa sağlamaya çalışıyor
 9. Nurettin Paşa Ankara'da
 10. Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti'nin dışişleri konusunda verdiği ilk karar: Moskova'ya bir heyet gönderilmesi
 11. Yunanlıların ilk genel taarruzu
 12. Yunan taarruzu karşısında milli cephelerin bozulması üzerine Meclis'te şiddetli hücüm ve eleştiriler
 13. Ciddi bir askerî teşkilat kurabilmek ve bunda başarı sağlayabilmek için zaman şarttır
 14. Yeşilordu
 15. Çerkez Ethem ve kardeşlerinin ilk defa dikkati çekmeye başlayan bazı tavır ve davranışları
 16. Celalettin, Arif, Hüseyin Avni Beylerin Erzurum'a gidişi ve orada ortaya attıkları meseleler
 17. Celalettin Arif Bey'in geniş yetkiyle Doğu illeri valiliğine atanması isteniyor
 18. Celalettin Arif Bey kendi kendine Erzurum Vali Vekili oluyor
 19. Doğu Cephesinde Ermenistan'a taarruz kararı verdiğimiz sırada Celalettin Arif Bey'in ültimatomu
 20. Celalettin Arif Bey'in ültimatomu
 21. Kahraman Erzurum halkının bana açtığı dost kucağını kötüye kullanabileceğine asla ihtimal veremedim
 22. Doğu cephemizde Ermenilerle savaş başlıyor
 23. Ordularımızın üstsubay ve subayları hakkında bilinen bir gerçek
 24. Millî hükümetimizin yaptığı ilk antlaşma: Gümrü Antlaşması
 25. Trakya'daki durum
 26. Trakya'daki Kolordumuzun askerliğin gereklerini ve vatanseverlik namusunu yerine getirememesinin tek sorumlusu Cafer Tayyar Paşa'dır
 27. İkinci Konya isyanı
 28. Ordudan fayda yoktur sözleri ve Batı Cephesi Komutanı'nın taarruz teklifi
 1. Gediz taarruzu
 2. Çerkez Ethem ve kardeşlerinin çıkardığı dedikodular
 3. Meclis'te görülen aykırı eğilimler ve Nazım Bey'in İçişleri Bakanlığına seçilmesi karşısında benimsediğim tutum
 4. Milletvekillerini seçerken çok dikkatli ve titiz olmalıdır
 5. Ali Fuat Paşa'nın Moskova Büyükelçiliği'ne atanması ve cephenin ikiye ayrılması kararı
 6. Sür'atle düzenli ordu ve büyük süvari birlikleri kurma ve düzensiz teşkilat fikir ve siyasetini yıkma kararı
 1. Görünüşte bizim için yumuşak sanılan bir politika ile, bizi içten yıkma teşebbüsü
 2. İstanbul'da iktidar mevkiine getirilen Tevfik Paşa Kabinesi Ankara ile temas arıyor
 3. Bilecik Görüşmesi kararlaştırılıyor
 4. Ethem ve Tevfik kardeşlerin muhalefete geçmesi
 5. Tevfik Cephe Komutanı'nı tanımıyor
 6. Ethem ve Tevfik kardeşlerle kendileri gibi düşünen bazı arkadaşlarının milli hükümete isyanı
 7. Bilecik Görüşmesi
 8. İzzet ve Salih Paşalar Ankara'da
 1. Ethem ve kardeşleri zaman kazanmak için bizi yanıltmaya çalışıyorlardı
 2. Çerkez Ethem hükümetin kanunlarını tanımıyor
 3. Demirci Efe de harekete geçiyor
 4. Reşit orduyu yanıltmaya çalışıyor
 5. Çerkez Ethem'e bir nasihat heyeti gönderiliyor
 6. Asi Ethem ve kardeşlerine karşı fiili harekata geçilmesini emrettim
 7. Ethem ve kardeşleri kuvvetleriyle birlikte düşman saflarında müstehak oldukları yeri aldılar
 8. Birinci İnönü Zaferi
 9. Düşmanla işbirliği yapan Manisa Milletvekili Reşit Bey'in milletvekilliğinin kaldırılması kararı
 10. Ethem ve Kardeşleri canlarını Refet Paşa'ya borçludur
 11. İzzet ve Salih Paşalar Ankara'dan memnun görünmüyorlar, ille payitahta gitmek istiyorlardı
 12. Sadrazam Tevfik Paşa benimle temas kuruyor
 13. Tevfik Paşa'ya verdiğim resmi ve özel cevaplar
 14. Tevfik Paşa ve arkadaşları Anadolu'yu İstanbul Hükümeti'ne bağlamaya çalışıyorlar
 15. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun temel maddelerini Tevfik Paşa'ya bildirdim
 16. İlk Teşkilat-ı Esasiye Kanunumuzun tarihçesi
 17. Hilafet ve Saltanat konuları üzerine Türkiye Büyük Meclisi'nde yaptığım açıklamalar
 1. Londra Konferansı'na katılacak olan delegeler doğrudan doğruya milli iradeyi temsil eden Büyük Millet Meclisi'nce seçilmelidir
 2. Tevfik Paşa yeminle bağlı olduğu Kanun-ı Esasi'ye sadakatten ayrılamıyor
 3. Osmanlı devlet adamlarının belirgin özellikleri
 4. Tevfik Paşa'nın teklifleri karşısında Büyük Millet Meclisi'nin kararı
 5. Londra Konferansı'na katılmamız
 6. Delegeler daha yolda iken başlayan Yunan taarruzu
 7. İkinci İnönü Zaferi ve İsmet Paşa'nın Metristepe'de gördüğü durum
 8. Güney Cephesi'ndeki harekat
 9. Yunan ordusunun genel taarruz planında pek göze çarpan bir yanılma
 10. Refet Paşa kendisi yenildiği halde düşmanı yenilmiş sayıyordu
 11. Refet Paşa Türk ordusuna Başkomutan olmak istiyordu
 12. Londra Konferansı'ndan dönen Dışişleri Bakanı Bekir Sami Bey'in imzaladığı sözleşmeler
 13. Bekir Sami ne olursa olsun barış yapmak istiyordu
 14. Mecliste belirmeye başlayan siyasi gruplar
 15. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubu'nun kurulması
 16. Hoca Raif Efendi "Muhafaza-i Mukaddesat Cemiyeti" kuruyor
 17. Kazım Karabekir Paşa, devlet şeklinde tarihi değişiklikler yapılacağı zaman askerî ve sivil devlet adamlarının gereği gibi görüşleri alınmalıdır
 18. İzzet ve Salih Paşa'ların İstanbul'da siyasal görev almayacaklarına söz vermelerine üzerine, İstanbul'a dönmelerine izin verildi
 19. İzzet ve Salih Paşalar sözlerinde durmadılar
 20. Ahmet İzzet Paşa Türk Milletine hizmet etmeyi Vahdettin'in hizmetinde olmaya tercih edemedi
 21. Aziz milletime tavsiyem
 1. Sakarya Meydan Muhaberesi
 2. Ordunun başına geçmemi isteyenler
 3. Başkomutanlığı kabul ediyorum
 4. Başkomutanlığıma yapılan itirazlar
 5. Başkomutanlığı fiili olarak üzerime aldım
 6. Milli vergiler emri
 7. Cephe karargâhına hareket
 8. Savunma hattı yoktur, savunma sathı vardır
 9. Bütün Türk Milletini cephede bulunan ordu kadar, duygu, düşünce ve hareket bakımından savaşla ilgilendirmeliyim
 10. Büyük Millet Meclisi'nce bana "Mareşal" rütbesiyle "Gazi" ünvanının verilmesi
 11. Fransız hükümeti ile yapılan görüşmeler ve Ankara Anlaşması
 12. Pontus meselesi
 13. Anadolu ortasında yeniden çıkan birtakım iç isyanlar
 14. Merkez Ordusu'nun kurulması ve Nurettin Paşa'nın Komutanlığa getirilmesi
 15. Malta'dan yeni dönen Bayındırlık Bakanı Rauf Bey'le Kara VAsıf Bey güdülen askerî siyaseti öğrenmek istiyorlardı
 16. Benim şahsen Ankara'dan uzaklaşmam isteniyordu
 17. İkinci Grup kuruluyor
 18. Ordu saflarına kadar yayılan bozgunculuk telkinleri
 19. Ordumuzun kararı taarruzdur
 20. Yeterince hazırlanmış olması gereken üç vasıta, iç ve dış cephelerimiz
 21. Doğu Cephesi Komutanı'nın bir görüşü
 22. Çeşitli devletlerle yapılan resmi ve özel temaslar
 23. Dünya önünde vereceğimiz imtihana hazırlanırken
 24. 22 Mart 1922 tarihli ateşkes anlaşması teklifi
 25. Ateşkes anlaşması teklifine cevap vermeye hazırlanırken alınan barış teklifi
 26. Başkomutanlık Kanunu'nun tarihçesi
 27. Memleketin yüksek çıkarları uğruna Başkomutanlık görevime devam kararı verdim
 28. Ordunun kıpırdanamayacağını iddia eden bir gafili alkışlayanlar
 29. Ordunun maddi ve manevi gücü, milli gayeyi tam bir güvenle gerçekleştirecek düzeye yükselmişti
 30. Muhalif grubun Meclis'teki faaliyeti
 31. Rauf Bey Bakanlar Kurulu Başkanı oldu
 1. Taarruz kararı
 2. 1'inci Ordu Komutanı Ali İhsan Paşa'nın yarattığı durum
 3. Taarruz planımızın ana çizgileri
 4. Taarruza hazırlık emri
 5. 26 Ağustos 1922 taarruz emri
 6. Başkomutan savaşı
 7. Ateşkes teklifi
 8. Ordularımız İzmir rıhtımında ilk verdiğim hedefe, Akdeniz'e ulaştılar
 9. İtilaf Devletlerinin 23 Eylül 1922 tarihli ateşkes teklifi
 10. Mudanya Konferansı
 1. Barış Konferansı'na göndereceğimiz delegeler
 2. İsmet Paşa'nın Dışişleri Bakanlığı'na ve Delegeler Hey'eti Başkanlığına seçilmesi
 3. Lozan (Lausanne) Barış Konferansı'na davet
 4. Saltanatın kaldırılması
 5. Rauf Bey'in Saltanat ve Hilafet konusundaki düşüncesi
 6. Meclis'te Saltanatın kaldırılması görüşülürken Rauf Bey'e verdiğim rol
 7. Lozan Barış Konferansı'na Tevfik Paşa ve arkadaşları da katılmak istiyordu
 8. Çıkarlarını kirli bir tahtın çürümüş, çökmüş ayaklarına sarılmakta bulanlar
 9. Osmanlı Saltanatı'nın kaldırılması kararının verildiği gün, Teşkilat-ı Esasiye, Şer'iye ve Adliye komisyonlarının ortak toplantısı
 10. Karma Komisyon'a anlattığım gerçek
 11. Osmanlı Saltanatı'nın yıkılış ve göçüş merasiminin son safhası
 12. Hain Vahdettin bir İngiliz harp gemisiyle İstanbul'dan kaçıyor
 13. Asil bir milleti utanılıcak bir duruma düşüren sefil
 14. Abdülmecit Efendi'nin Büyük Millet Meclisi'nce Halife seçilmesi
 15. Abdülmecit Efendi, babasının adı dolayısıyla da olsa "Han" ünvanından vazgeçemiyor
 16. Halife olacak zatın sıfat ve yetkisi ne olacaktı
 17. Türk halkı kayıtsız ve şartsız hakimiyetine sahiptir
 18. Lozan Barış Konferansı
 19. Osmanlı Devleti'nin dünya gözünde hiçbir değeri kalmamıştı
 20. Halkın içinde bulunduğu psikolojiyi, düşünce eğilimlerini bir daha incelemek için halkla yakından temasa geçmek
 21. Milli Hakimiyet ile Hilafet makamının durumları ve ilişkileri
 22. Halife olan zatı ümitlendirecek bağlılık gösterileri
 23. Din oyunu aktörleri Halife'yi bütün İslam dünyasına hükümdar yapmak istiyorlardı
 24. Hilafet konusunda halkın şüphe ve endişesini gidermek için yaptığım açıklamalar
 25. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nda düğüm noktaları
 1. Halk Partisi'ni kurma teşebbüsü
 2. Dokuz ilke ve partimizin ilk programı
 3. Lozan Konferansı görüşmeleri kesildi
 4. Lozan konferansı görüşmeleri üzerinde mecliste şiddetli tartışmalar
 5. Meclis'teki muhaliflerin çeşitli saldırı hareketleri
 6. Beni vatandaşlık hakkından mahrum etmek teklifi üzerine Mecliste yaptığım konuşma
 7. Teklif edilen maddedeki şartlar neden bende yoktu
 8. Milletin bana karşı gösterdiği sevgi ve güvenin samimi ifadeleri
 9. Yeniden seçim yapılması kararı
 10. Lozan Konferansı'nın ikinci safhası ve yeni seçimlerde milletin gösterdiği uyanıklık
 11. Nurettin Paşa'nın bağımsız milletvekili olma teşebbüsü ve yayınladığı hal tercümesi
 12. Nurettin Paşa'nın ve babası Mareşal İbrahim Paşa'nın Meşrutiyet inkılabında nasıl ve ne dereceye kadar rol oynadıkları konusundaki hatıralarım
 13. Hal tercümesi broşürüne göre Nurettin Paşa'nın Meşrutiyet'in ilanından sonra gördüğü hizmetler
 14. Irak seferinde Nurettin Paşa
 15. Büyük Taarruz'da Nurettin Paşa savaş meydanını dürbünle seyretmeyi tercih ediyordu
 16. Hal tercümesi broşürüne göre Nurettin Paşa'nın İstanbul'da ve anadolu'da gördüğü önemli işler nelerdi
 17. Nurettin Paşa, zaferden pay almaya en az hakkı olanlardan biridir
 18. Nurettin Paşa'yı ve ordusunu bizzat takip etmek ve yönetmek zorunda kaldım
 19. Millet ve tarih ünvan vermekte o kadar cömert değildir
 20. Lozan Barış Antlaşması
 21. Mondros Ateşkes Anlaşmasından sonra Türkiye'ye yapılan dört barış teklifi arasında bir karşılaştırma
 22. Türk Delegeler Hey'eti Başkanı İsmet Paşa ile Hükümet Başkanı Rauf Bey arasında çıkan anlaşmazlık
 23. İsmet Paşa'da, Hükümet Başkanı Rauf Bey'e karşı güvensizlik duygusu başlamıştı
 24. Yunanlılardan istenen savaş tazminatından dolayı İsmet Paşa ile Hükümet arasında çıkan görüş ayrılığı ve gerginlik
 25. Ben, İsmet Paşa'nın görüşünü benimsedim
 26. Meseleyi çözüme bağlamak için bir tarafa hak vererek öbür tarafı susturma yolunu tutmadım
 27. Kuponlar ve imtiyazlarla ilgili yazışmalar iki tarafı yeniden sinirlendirdi
 28. Rauf Bey'in aradaki görüş ayrılığını, kendisi ile İsmet Paşa arasında başlı başına bir mesele sayması doğru değildir
 29. Rauf Bey, görüşmeleri bitirip barışı hazırlayan İsmet Paşa'nın sonuçla ilgili olarak Hükümet'in görüşünü soran telgrafına cevap vermemişti
 30. İsmet Paşa'ya barış antlaşması imzalamasını bildirdim
 31. İsmet Paşa'nın çektiği ızdırap
 32. Lozan Barış ANtlaşmasını hazırlayan ve imzalayanlara teşekkür ve kendilerini kutlama
 33. Rauf Bey kutlamak istemiyor
 34. Rauf Bey'in yazdığı ve yazdırdığı telgraf
 35. Rauf Bey, Lozan Antlaşması'nı yapan İsmet Paşa'yı kutlama vesilesiyle Mondros Ateşkes Anlaşması'nı yapan kendisini savunmaya çalışıyor
 36. Rauf Bey zaferler kazanmış ordunun başında Lozan'a giden zata zaferden zafere yürüyen ordunun hikayesini anlatıyor
 37. Rauf Bey, İsmet Paşa ile karşı karşıya gelemem, onun karşılamasında bulunamam diyor
 38. Rauf Bey, Devlet Başkanlığı makamının güçlendirilmesini teklif ederken ne düşünüyordu
 39. Memlekete ve millete kimler hizmet ederse havari onlardır
 40. Rauf Bey'in Hükümet Başkanlığı'ndan, Ali Fuat Paşa'nın Büyük Millet Meclisi İkinci Başkanlığı'ndan çekilmeleri
 41. Yeni Türkiye Devleti'nin başkenti: Ankara
 42. Meclis'te Fethi Bey'in başkanlığındaki Hükümet'e ve Fethi Bey'in şahsına karşı sataşmalar ve tenkitler başladı
 43. Uygulanması için sırasını beklediğim bir düşüncenin uygulanma zamanı gelmişti
 44. Fethi Bey'in Başkanlığındaki hükümet istifa ediyor
 45. Hükümet listeleri ve Hükümet Başkanlığı'na seçileceği tahmin edilen kimseler
 46. Milli hakimiyetimizi herşeye ve herkese karşı koruyalım diyen zat
 47. Parti Yönetim Kurulu da kesin bir hükümet listesi hazırlayamadı
 1. Cumhuriyet'in ilanı kararını nerede ve kimlere söyledim
 2. Cumhuriyet'in ilanı ile ilgili kanun tasarısını İsmet Paşa'yla birlikte hazırladık
 3. 29 Ekim 1923 günü Halk Partisi'nde yapılan görüşmeler
 4. Ben Genel Başkan olarak meselenin çözümüne memur edildim
 5. 28/29 Ekim gecesi hazırladığım kanun müsveddesini teklif ettim
 6. Hükümetimizin şekli mutlaka Cumhuriyet olacaktır
 7. Teklifim Parti Grubu'nda ve hemen arkasında Meclis'te görüşüldü ve "Yaşasın Cumhuriyet" sesleri arasında kabul edildi
 8. Türkiye Cumhurbaşkanlığı'na Türkiye Büyük Millet Meclisi oybirliği ile beni seçti
 9. Cumhuriyet'in ilanı üzerine milletin duyduğu genel ve samimi sevince katılmaktan çekinenler
 10. Rauf Bey'in Cumhuriyet'in ilanı dolayısıyla iki İstanbul gazetesine verdiği demeç
 11. İstanbul halkının temsilcileri Cumhuriyet'in ilanını nasıl karşılamışlardı
 12. Cumhuriyet'in ilanıyla boşa çıkan ümitler
 13. Cumhuriyet'in ilanı üzerine Halife'ye yaptırılmak istenen rol ve Halife lehine yapılan yayınlar
 14. Rauf Bey'in Anakara'ya gelerek birtakım propagandalarla, arkadaşları ve Parti'yi bize karşı kışkırtmaya koyulması
 15. Rauf Bey'in sahneye koymak istediği oyunu farkedenler tarafından bir parti toplantısında kendisinin imtihana çekilmesi
 16. Kazım Paşa'ya "Cumhuriyet'in ilanına engel olabilirsen memlekete büyük hizmet etmiş olursun" diyen Rauf Bey asla cumhuriyetçi olamaz
 17. Saltanat devrinden Cumhuriyet devrine geçiş dönemi ve bu dönemde iki ayrı görüşün çarpışması
 18. İsmet Paşa'nın Meclis'te Rauf Bey'e verdiği cevaplar
 1. Hilafeti kaldırmanın zamanı da gelmişti
 2. Hilafet'in, Şer'iye ve Efkav Vekaleti'nin kaldırılması ve öğretimin birleştirilmesi kararı
 3. Hilafet makamının korunmasında dini ve siyasi mefaat ve zaruret bulunduğunu zannedenlere verdiğim cevap
 1. Başarısızlığa uğratılan büyük bir komplo
 2. Komploya karşı aldığımız tedbirler
 3. Komplo düzenleyenlerin Meclis'e ve kamuoyuna karşı ordu ile yapmak istedikleri blöf ortaya çıktı
 4. Kazım Karabekir Paşa'yı bir an önce Meclis'e sokmakta acele edenler yaptığımız işlemi bozmaya çalışıyorlardı
 5. Hükümet açıktan açığa ve karşı karşıya çarpışmayı kabul etti
 6. Cumhuriyet sözünü söylemeye Rauf Bey'in dili varmıyordu
 7. Meclis'te yapılan görüşmelerin muhalif basındaki yankıları
 8. Meclis'teki gensoru görüşmelerinin son günü
 9. Rıza Nur Bey'in Arnavutları Türklüğe karşı ayaklandırmaya çalışanlardan biri olduğu anlaşıldı
 10. Büyük Millet Meclisi'nin İsmet Paşa Kabinesi'ne güven oyu vermesi muhalif kalem sahiplerine daha neler yazdırdı
 11. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve en hain kafaların eseri olan programı
 12. Cumhuriyet düşmanlarının son alçakca teşebbüsleri
 13. Memlekette huzur ve güvenliği sağlamak için uygulanan olağanüstü tedbirlerin iyi sonuçları


 
Üst Alt